Hygiëne en Veiligheid
•  Wij verzoeken u te douchen alvorens gebruik te maken van de wellness faciliteiten.Sauna2
•  Het gebruik van handdoeken is verplicht.
•  Het is niet toegestaan u te ontharen in de wellness of u op enige andere manier te verzorgen waarbij u de wellness verontreinigt. De wellness is bedoeld ter ontspanning.
•  Huisdieren wordt geen toegang verschaft tot de wellness.
•  Ten einde de veiligheid van kleine kinderen te waarborgen, worden zij uitsluitend onder begeleiding van een volwassene toegelaten tot de wellness. De minimale leeftijd zonder begeleiding is 18 jaar.
•  Het is niet toegestaan zelf mee genomen etenswaren en dranken te nuttigen in de wellness.
•  Bij de wellness bestelde etenswaren mogen uitsluitend in de loungeruimte genuttigd worden.
•  Het is niet toegestaan te roken of alcoholische dranken te nuttigen in de wellness.

Schade en Overlast
•  Indien er schade aan een van de wellness faciliteiten ontstaat door onzorgvuldig gebruik, bent u als huurder aansprakelijk voor het compenseren van deze schade.
•  Wij vragen u de ontspannen sfeer van onze wellness te waarborgen.
•  Wij behouden ons het recht om personen die tekenen van dronkenschap of agressie vertonen de toegang tot de wellness te weigeren.

Hygiëne
Royal Oasis hecht veel waarde aan de hygiëne van haar wellness. In een warme en vochtige omgeving is het extra belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden. Middels het in acht nemen van onze huisregels vragen wij u hier uw steentje aan bij te dragen. Vanzelfsprekend zullen wij er van onze zijde zorg voor dragen dat u elke keer weer in een schone en hygiënische ruimte kunt genieten van uw welverdiende rust en ontspanning.