Reservering en Annulering

 • . Bij elke reservering dient de helft van het totaalbedrag als voorschot betaald te worden.
 • . Wij behouden ons het recht het voorschot te incasseren, bij het later dan 48 uur van te voren annuleren van gemaakte reserveringen.

Hygiëne en Veiligheid

 • . Wij verzoeken u te douchen alvorens gebruik te maken van de wellness faciliteiten.
 • . Het gebruik van handdoeken is verplicht.
 • . Het is niet toegestaan u te ontharen in de wellness of u op enige andere manier te verzorgen waarbij u de wellness verontreinigt. De wellness is bedoeld ter ontspanning.
 • . Huisdieren wordt geen toegang verschaft tot de wellness.
 • . Ten einde de veiligheid van kleine kinderen te waarborgen, worden zij uitsluitend onder    begeleiding van een volwassene toegelaten tot de wellness.
 • . Het is niet toegestaan zelf mee genomen etenswaren en dranken te nuttigen in de wellness.
 • . Bij de wellness bestelde etenswaren mogen uitsluitend in de loungeruimte genuttigd worden.
 • . Het is niet toegestaan te roken of alcoholische dranken te nuttigen in de wellness.

Schade en Overlast

 • . Indien er schade aan een van de wellness faciliteiten ontstaat door onzorgvuldig gebruik, bent u als huurder aansprakelijk voor het compenseren van deze schade.
 • . Wij vragen u de ontspannen sfeer van onze wellness te waarborgen.
 • . Wij behouden ons het recht om personen die tekenen van dronkenschap of agressie vertonen de toegang tot de wellness te weigeren.